Menu
Knihovna Napajedla
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Historie knihovny


1869
 • vznik čtenářského spolku
1875
 • spolek zanikl
1882
 • vznik nového spolku s názvem Čtenářsko-zábavní
1883
 • zřízena Veřejná knihovna pro lid (má 316 svazků)
1900
 • knihovna má 1 041 svazků, 120 čtenářů a 2 691 výpůjček
1902
 • je otevřena čítárna (57 časopisů darovali občané Napajedel)
1907
 • dobrovolným knihovníkem se stává učitel Václav Sova, navrhl kočovné knihovny – předchůdkyně bibliobusů
1966
 • knihovna se zprofesionalizovala (první profesionální knihovnicí a zároveň vedoucí se stává paní Blaženka Koulová)
1968
 • vzniká Knihovnické středisko Napajedla (nyní region Napajedla), napajedelská knihovna pomáhá knihovnám v okolních obcích – v Halenkovicích, Karlovicích, Komárově, Lhotě, Oldřichovicích, Pohořelicích, Spytihněvi a Žlutavě
1995
 • zakoupením prvního počítače je zahájena automatizace knihovny
1999
 • 18. 10. spuštěn AVS (automatizovaný výpůjční systém)
2000
 • 2. 1. spuštěn AVS v dětském oddělení, téhož roku je knihovna připojena k internetu a přechází na nový knihovnický program KP systém, knihovna je plně automatizovaná
2002
 • zřizovatelem knihovny se stává Město Napajedla, knihovna mění název – z Městské knihovny Napajedla se stává Knihovna Napajedla, zřizovateli knihoven v Knihovnickém středisku Napajedla se stávají obce
2006
 • knihovna Napajedla získává z Projektu rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji, ze Společného regionálního operačního programu (SROP) vybavení pro dvě internetová pracoviště, jedná se o dva počítače, dvě tiskárny a dva skenery
2007
 • rozšiřuje se provozní doba na 28 hodin týdně, knihovna začíná prodávat lístky na kulturní akce
2008
 • knihovna přechází na nový knihovnický program KP win SQL, dotaci na jeho nákup získává z výběrového řízení Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 Ministerstva kultury ČR
2009
 • úpravy interiéru knihovny, 1. 6. otevřen nový výpůjční prostor – dospělé oddělení je spojeno s dětským, provozovatelem knihovny se k 1. 10. stává Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace
2011
 • knihovna je přestěhována do nových prostor v bývalém napajedelském klášteře, nyní Nový Klášter od 1. 3. 2011 nese název Knihovna Boženy Benešové Napajedla, po české spisovatelce, která v Napajedlích strávila polovinu života
2012
 • knihovna získáva dotaci z Ministerstva kultury ČR (VISK 3) na nákup osmi licencí editačního www Opac, jimiž byla propojena se všemi obecními knihovnami svého regionu, pro obecní knihovny se začaly zpracovávat knihy v programu KP win SQL a některé knihovny spustily automatizovaný výpůjční systém
2014
 • pět internetových pracovišť pro širokou veřejnost je vybaveno novými počítači
 • provozní doba knihovny je rozšířena na 30,5 hodin týdně
2016
 • z dotace MK ČR (VISK 3) jsou zakoupeny 4 nové PC pro vnitřní potřebu knihovny a zlepšení služeb pro čtenáře
2018
 • zisk dostace MK ČR (VISK 3) na projekt Přechod regionu Napajedla na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému
 • 1. 8. 2018 spuštěn nový knihovnický program Verbis 2.0 a on-line katalog Portaro
 • 1. 11. 2018 knihovna začíná půjčovat E-knihy
2020
 • všech 8 obecních knihoven našeho regionu je plně automatizováno, využívají moderní knihovnický program Verbis 2.0
 • knihovna Boženy Benešové Napajedla získává dotaci z Ministerstva kultury ČR (VISK 3) na nákup televize a notebooku, přispějí ke zkvalitnění pořádaných besed a přednášek

Knihovna

Rychlý kontakt

Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Komenského 304
763 61 Napajedla

E-mail:

knihovna@napajedla.cz

Telefon:

+420 577 944 587

Mapa

Mapa: https://mapy.cz

Veřejný internet

inetwifi

Nejčtenější knihy