Region

Od roku 1967 poskytuje Knihovna Boženy Benešové Napajedla metodickou pomoc knihovnám v okolních obcích. Malým obecním knihovnám pomáhá s nákupem a evidencí nových knih, retrozápisem starších knih do PC, revizí knihovního fondu, aktualizací knihovního fondu atd. Od roku 2002 poskytuje knihovna tuto pomoc na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Napajedla, od roku 2009 mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Klubem kultury Napajedla.

Knihovny regionu Napajedla:

Místní knihovna obce Halenkovice

Místní knihovna Karlovice

Místní knihovna Komárov

Obecní knihovna Lhota

Obecní knihovna Oldřichovice

Obecní knihovna Pohořelice

Veřejná knihovna obce Spytihněv

Místní knihovna Žlutava

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2022 Knihovna Boženy Benešové Napajedla
Realizace rotate Rotate