Historie knihovny

1869 vznik čtenářského spolku
1875 spolek zanikl
1882 vznik nového spolku s názvem Čtenářsko-zábavní
1883 zřízena Veřejná knihovna pro lid (má 316 svazků)

1900

knihovna má 1 041 svazků, 120 čtenářů a 2 691 výpůjček
1902 je otevřena čítárna (57 časopisů darovali občané Napajedel)
1907 dobrovolným knihovníkem se stává učitel Václav Sova, navrhl kočovné knihovny – předchůdkyně bibliobusů
1966 knihovna se zprofesionalizovala (první profesionální knihovnicí a zároveň vedoucí se stává paní Blaženka Koulová)
1968 vzniká Knihovnické středisko Napajedla (nyní region Napajedla), napajedelská knihovna pomáhá knihovnám v okolních obcích – v Halenkovicích, Karlovicích, Komárově, Lhotě, Oldřichovicích, Pohořelicích, Spytihněvi a Žlutavě
1995 zakoupením prvního počítače je zahájena automatizace knihovny
1999 18.10. spuštěn AVS (automatizovaný výpůjční systém)
2000 2.1. spuštěn AVS v dětském oddělení, téhož roku je knihovna připojena k internetu a přechází na nový knihovnický program KP systém, knihovna je plně automatizovaná
2002 zřizovatelem knihovny se stává Město Napajedla, knihovna mění název – z Městské knihovny Napajedla se stává Knihovna Napajedla, zřizovateli knihoven v Knihovnickém středisku Napajedla se stávají obce
2006 Knihovna Napajedla získává z Projektu rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji, ze Společného regionálního operačního programu (SROP) vybavení pro dvě internetová pracoviště, jedná se o dva počítače, dvě tiskárny a dva skenery
2007 rozšiřuje se provozní doba na 28 hodin týdně, knihovna začíná prodávat lístky na kulturní akce
2008 knihovna přechází na nový knihovnický program KP win SQL, dotaci na jeho nákup získává z výběrového řízení Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 Ministerstva kultury ČR
2009  úpravy interiéru knihovny, 1. 6. otevřen nový výpůjční prostor – dospělé oddělení je spojeno s dětským, provozovatelem knihovny se k 1.10. stává Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace
2011
knihovna je přestěhována do nových prostor v bývalém napajedelském klášteře, nyní Nový Klášter
od 1. 3. 2011 nese název Knihovna Boženy Benešové Napajedla, po české spisovatelce, která v Napajedlích strávila polovinu života
2012
knihovna získáva dotaci z Ministerstva kultury ČR (VISK 3) na nákup osmi licencí editačního www Opac, jimiž byla propojena se všemi obecními knihovnami svého regionu, pro obecní knihovny se začaly zpracovávat knihy v programu KP win SQL a některé knihovny spustily automatizovaný výpůjční systém
2014
pět internetových pracovišť pro širokou veřejnost je vybaveno novými počítači
provozní doba knihovny je rozšířena na 30,5 hodin týdně
2016 z dotace MK ČR (VISK 3) jsou zakoupeny 4 nové PC pro vnitřní potřebu knihovny a zlepšení služeb pro čtenáře
2018 zisk dostace MK ČR (VISK 3) na projekt Přechod regionu Napajedla na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému
1.8.2018 spuštěn nový knihovnický program Verbis 2.0 a on-line katalog Portaro
1.11.2018 knihovna začíná půjčovat E-knihy
2020

všech 8 obecních knihoven našeho regionu je plně automatizováno, využívají moderní knihovnický program Verbis 2.0
Knihovna Boženy Benešové Napajedla získává dotaci z Ministerstva kultury ČR (VISK 3) na nákup televize a notebooku, přispějí ke zkvalitnění pořádaných besed a přednášek

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2022 Knihovna Boženy Benešové Napajedla
Realizace rotate Rotate